Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem

Jak se dostanete přepočtem z hrubé mzdy na čistou?

Nejprve si objasněme, co je to hrubá mzda, superhrubá mzda, čistá mzda, dobírka. Pohledem na výplatní pásku v loňském roce zpravidla nejvyšší částkou byla superhrubá mzda. Tak tato vás letos, v roce 2021, již nemusí zajímat, protože byla novelou Zákona o dani z příjmů od 1. ledna 2021 zrušena.

výpočet mzdy

Tím se tedy již zabývat nemusíme, ale bylo třeba ji zmínit, abyste věděli, že došlo ke změně a bylo vám pak jasné, že výplata loňská a letošní se bude zákonitě lišit. A to proto, že se změnil výpočet zálohy na daň.

Takže, pokud si vezmete hrubou mzdu a odečtete zákonné srážky (což jsou pojistné na zdravotní a sociální pojištění, které je zaměstnavatel povinen srazit z vaší mzdy v procentech „za zaměstnance“ a záloha na daň z příjmu), pak dojdete v konečné fázi na mzdu výpočet – čistou. Ale pokud byste pokračovali dále a odečítali například srážku za provedenou exekuci, nebo srážku za obědy, pak dojdete ke mzdě k vyplacení – d o b í r c e.

A to je také rozdíl – čistá mzda a dobírka.

My se budeme věnovat čisté mzdě. Zákonné srážky jsou pojistné na zdravotní a sociální pojištění a záloha na dani z příjmu. To jsou srážky, které zaměstnavatel musí srazit z vaší mzdy, protože mu to ukládá zákon.

Ale jestliže pracujete, pak za práci musí být odměna, respektive mzda.

euro bankovky

A můžeme si hned vysvětlit, proč se někdy hovoří o mzdě a někdy o platu a platových třídách. Pokud pracujete ve výrobní sféře, pak budete vždy dostávat mzdu. Pokud pracujete v rozpočtových organizacích nebo ve státním sektoru, pak v pracovní smlouvě naleznete jen p l a t. Neptejte se proč, prostě to tak je dané zákonem. Ale přesto – jak mzda, tak i plat se daní naprosto stejně a naprosto stejné jsou i z vaší mzdy i z platu státního zaměstnance odváděny částky na sociální a zdravotní pojištění ve stejné výši.