Za překročení rychlosti sbírají body většinou muži

Porušuje-li řidič vozidla pravidla a předpisy jízdy po pozemní komunikaci, je mu udělena nejenom pokuta, ale také se mu přičtou příslušné body. Bodový systém v České republice je platný od roku 2006, respektive od prvního července. Jen za prvních deset let nasbíralo kompletních dvanáct bodů asi 70.000 řidičů. To není zrovna málo. Ministerstvo má v plánu zvýšení pokut za vjetí na železniční přejezd a to až na 25.000 korun a za držení mobilního telefonu z nynějších 2500 korun až na hranici 10 tisíc korun. Pokud ovšem řidič vozidla není majitelem řidičského oprávnění, může se pokuta vyšplhat k 75.000 korunám.  A to už je pořádná suma. Jaká je statistika, co se trestných bodů týče?
monitoring bezpečnosti
V loňském roce byla nejčastějším dopravním přestupkem rychlost. Přesněji překročení nejvyšší povolené rychlosti o méně než dvacet kilometrů za hodinu. Trestné body nasbíralo na půl milionu řidičů, ale ministerstvo dopravy chce tento přestupek nově hodnotit nulou, protože asi 8 procent z nich nasbíralo plný počet dvanácti trestných bodů a na rok přišli o řidičský průkaz. Z analýzy stavu bodového systémů vyplývá, že bodovaných přestupků bylo u více než sedmi procent všech registrovaných řidičů. Na 80% z celkového počtu bodovaných motoristů, tvoří muži průměrně ve věku kolem 44 let.
Na našich silnicích jako druhý nečastější přestupek byla jízda bez připoutání se bezpečnostním pásem. Také držení mobilního telefonu za jízdy mnohdy policisté pokutovali a odebírali řidičům body. Na třetím místě, spolu s nedáním přednosti v jízdě, je nezastavení na červenou či ohrožení pod vlivem návykové látky a také řízení bez příslušného oprávnění. Nová úprava bodového systému se zmiňuje o čtyřech a šesti bodech, to znamená zjednodušení sazby. V současnosti je největší přestupek trestán sedmi body. Jestliže jich řidič „nasbírá“ všech dvanáct, po ročním odebrání řidičského průkazu musí znovu se žádostí do autoškoly a splnit testy.
policie u nehody
Bodový systém je stanovený zákonem a vydává jej Ministerstvo dopravy s platností pro všechny řidiče motorových vozidel. Jedná se tedy o porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích. Body za přestupky se sčítají.